Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

De informatie wordt verstrekt door ASK4 en hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u in dergelijke informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief en zonder beperking, indirecte of gevolgschade of -verlies, of verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder het beheer van ASK4 vallen. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of een onderschrijving van de standpunten die op deze sites worden geuit.

Alles wordt in het werk gesteld om de website in de lucht en soepel draaiend te houden. ASK4 neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Copyright

Alle inhoud op deze website, in alle formaten zijn auteursrechtelijk beschermd door ASK4. Reproductie, gebruik of publicatie van inhoud afkomstig van deze site voor commerciële doeleinden is strikt verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.