Klik hier voor Cookiebeleid

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Net als u geven wij om uw privacy. Deze privacyverklaring legt uit hoe, wanneer, waar en waarom wij uw gegevens gebruiken. Het geeft u ook advies over uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw informatie.

In deze privacyverklaring betekent "wij", "ons" of "onze":

ASK4 Limited
Devonshire Green House
14 Fitzwilliam Street
Sheffield, S1 4JL
Verenigd Koninkrijk.

U kunt ons bereiken op: data-protection@ask4.com.

Wij zijn als "de verantwoordelijke voor de verwerking" verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie over u die wij verzamelen of gebruiken. Wij bepalen ook de doeleinden waarvoor en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Als u gebruik maakt van onze diensten en buiten het Verenigd Koninkrijk woont of werkt, kunnen wij deze verantwoordelijkheid delen met een van onze lokale vestigingen of groepsmaatschappijen. De details van deze entiteiten vindt u aan het einde van dit beleid.

Daarnaast delen wij deze verantwoordelijkheid met ASK4 Solution Limited als u IT-ondersteuning of een vergelijkbare IT-oplossing afneemt en met ASK4 Data Centres Limited als u datacenterproducten voor ons afneemt.

Dit beleid is niet van toepassing op informatie die wij verzamelen als onderdeel van onze wervingsprocessen of over onze werknemers of aandeelhouders. Het is evenmin van toepassing op de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens van de werknemers van onze IT-ondersteuningsklanten wanneer wij IT-ondersteuning of een soortgelijke IT-oplossing leveren. Het interne privacybeleid van onze klant is van toepassing op deze verwerking.

Onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Welke informatie wij over u verzamelen, hangt af van de manier waarop u met ons omgaat en van het soort producten en diensten dat u afneemt. We hebben de verschillende manieren waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken hieronder uitgelegd.

Informatie die we verzamelen als u onze website bezoekt

Informatie die we verzamelen:

Om onze websites te kunnen aanbieden, moeten wij bepaalde automatisch doorgegeven informatie over u verwerken, zodat uw browser onze website kan weergeven en u de websites kunt gebruiken. De volgende informatie wordt automatisch verzameld bij elk bezoek aan onze websites en opgeslagen in onze serverlogbestanden:

 • Datum en tijdstip van het bezoek aan onze site.
 • Inhoud van de eis.
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode.
 • Gebruikte browser en besturingssysteem.
 • Taal en versie van uw browser.
 • Hoe u met onze site omgaat (zoals welke gedeelten worden aangeklikt).

Wij gebruiken cookies om onze websites voor u beschikbaar te maken. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser worden opgeslagen wanneer u een website op uw computersysteem bezoekt. Details over de cookies die wij gebruiken staan in ons cookiebeleid. 

Wij verzamelen informatie als u zich via een van onze websites registreert om van onze diensten gebruik te maken. Meer details hierover vindt u in het gedeelte "Als u een residentiële, studenten- of zakelijke dienst gebruikt" hieronder.

Wij verzamelen ook informatie als u materiaal op onze website of sociale mediapagina's plaatst, of klantenenquêtes en andere formulieren invult. De informatie die wij in deze scenario's verzamelen is beperkt tot de door u verstrekte persoonlijke informatie. Deze informatie omvat:

 • Je naam.
 • Uw e-mailadres.
 • De overige informatie die u ons stuurt in het kader van uw post, bericht of het invullen van een enquête.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

Wanneer u op onze websites surft, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De informatie die via uw browser wordt verzameld, is nodig om u in staat te stellen de website te bezoeken, om onze website te verbeteren en om de veiligheid van onze website te waarborgen. Wij verzamelen niet uw IP-adres.
 • Wanneer u zich inschrijft voor onze diensten, zullen de gegevens die wij verzamelen worden gebruikt zoals uiteengezet in het gedeelte "Als u gebruik maakt van een residentiële, studenten- of zakelijke dienst" hieronder.
 • Wij gebruiken de informatie die via enquêtes of formulieren op onze website wordt verzameld doorgaans voor marktonderzoek of om onze producten en diensten te verbeteren.

Wettelijke basis voor deze verzameling:

Wat we ook doen met uw informatie, we hebben er een wettelijke basis voor nodig.

Wij verwerken uw persoonlijke informatie verzameld onze website op de volgende wettelijke gronden:

 • Wanneer wij informatie verzamelen als onderdeel van een vraag over onze diensten of als onderdeel van het registratieproces voor onze diensten, is de rechtsgrondslag voor deze verzameling dat het noodzakelijk is om op uw verzoek stappen te ondernemen om een overeenkomst aan te gaan. Als u de vereiste informatie niet verstrekt, is het niet mogelijk een overeenkomst met ons aan te gaan.
 • Wij verzamelen informatie om de website technisch voor u beschikbaar te maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze informatie is dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om u een aantrekkelijke, technisch functionerende, gebruiksvriendelijke en veilige website aan te bieden. Wij hebben beoordeeld dat ons gebruik van uw informatie eerlijk is en uw recht op privacy niet terzijde schuift.
 • Wanneer wij informatie verzamelen voor marktonderzoek of om onze producten en diensten via onze website te verbeteren, is de toepasselijke rechtsgrondslag dat het in ons 'legitieme belang' is om de informatie op een bepaalde manier te gebruiken. Wij hebben geoordeeld dat ons gebruik van uw informatie eerlijk is en uw recht op privacy niet terzijde schuift. De verwerking is niet verplicht en daarom heeft u het recht om bezwaar te maken.

Informatie die we verzamelen als u een residentiële, studenten- of zakelijke dienst gebruikt

Informatie die we over u verzamelen:

Tijdens het aanmelden of het initiëren van een dienst vragen wij om een aantal basisgegevens over u, zodat wij u een dienst kunnen verlenen. Deze informatie omvat uw volledige naam, locatie, telefoonnummer en e-mailadres. Als we een betaling moeten uitvoeren, verzamelen we ook uw kaartgegevens voor kaartbetalingen en uw bankrekeningnummer en sorteercode voor automatische incasso-betalingen.

Wij kunnen ook bepaalde informatie verzamelen, zoals het MAC-adres, over apparaten die u op onze dienst aansluit, en dit kan in verband worden gebracht met identificeerbare informatie die wij over u hebben.

Als u onze diagnostische app gebruikt, kunnen we het volgende verzamelen: informatie over de interactie tussen uw apparaat en ons netwerk; locatiegegevens; uw IP-adres; MAC-adres; het aantal apparaten dat u met uw account hebt verbonden; merk/model van de gebruikte router; het type mobiele telefoon waarop u onze app gebruikt; informatie over snelheidstests; de kwaliteit van de verbinding met de apparaten die met uw account zijn verbonden; poorttests; traceroutes; pingtests; DNS-zoekopdrachten; en informatie over multicastconfiguratie.

We nemen ook telefoongesprekken met onze helpdesk op.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

We gebruiken deze informatie:

 • Om problemen met onze diensten op te lossen.
 • Om uw toegang tot ons netwerk te autoriseren.
 • Om u per e-mail te informeren wanneer wij onderhoud uitvoeren dat van invloed is op de dienstverlening.
 • Om uw identiteit te bevestigen wanneer u ons ondersteuningsteam belt.
 • Om uw ondersteuningsproblemen aan te pakken.
 • Om betalingen aan te nemen en te verwerken.
 • Om onze diensten te verbeteren, maar waar mogelijk gebruiken we geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens.
 • Om terugkerende klanten te identificeren.
 • Om ons te helpen ons bedrijf te laten groeien of betere producten te ontwikkelen, met inbegrip van het uitvoeren van product- en trendanalyses.
 • Om ons in staat te stellen financiële controles uit te voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen (zoals aantonen dat we u hebben gefactureerd en eventuele klachten correct hebben afgehandeld).
 • Om ervoor te zorgen dat ons netwerk en onze diensten veilig blijven (bijvoorbeeld om ons netwerk te beschermen tegen cyberaanvallen).
 • Waar we passende toestemming hebben onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, om de marketing van onze producten en diensten uit te voeren. We zullen voor dit doel geen informatie gebruiken die via de diagnostische app of andere verkeers- of locatie-informatie is verzameld.
 • Om onze overeenkomst te beheren en eventuele geschillen daarover op te lossen.
 • Gespreksopnamen worden alleen gebruikt om onze operators te controleren en te trainen, om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en om geschillen tussen ons op te lossen. We verwerken alleen opnames met persoonlijke informatie als dat nodig is. Wij gebruiken de minimaal benodigde informatie en verwijderen gesprekken zo snel mogelijk.

Wettelijke basis voor deze verzameling:

Wij baseren ons op de volgende rechtsgrondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening:

 • Dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract (zodat wij die dienst kunnen leveren, ondersteunen en factureren).
 • Wanneer wij gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zijn wij gerechtigd uw gegevens voor deze doeleinden te verwerken
 • Wij mogen uw persoonsgegevens ook verwerken om juridische claims in te dienen of ons te verdedigen in juridische geschillen of om strafbare feiten te voorkomen of op te helderen.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de andere hierboven genoemde doeleinden die geen verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of het verdedigen of instellen van rechtsvorderingen. Wanneer wij dit doen, is de toepasselijke rechtsgrondslag dat het in ons "legitieme belang" is om de informatie te gebruiken. Wij hebben geoordeeld dat ons gebruik van uw informatie billijk is en uw recht op privacy niet terzijde schuift. De verwerking is niet verplicht en daarom heeft u het recht om bezwaar te maken.
 • Wanneer wij uw gesprekken opnemen, is onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens ofwel gebaseerd op ons legitieme belang om gesprekken af te luisteren voor opleidings- en kwaliteitsdoeleinden, ofwel op uw uitdrukkelijke toestemming, afhankelijk van het land van waaruit u belt en de lokaal geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Informatie die we verzamelen als u voor onze zakelijke klanten werkt

Informatie die we verzamelen:

Als u werkt voor een bedrijf dat onze diensten afneemt, verzamelen wij contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, en informatie over uw functie als onderdeel van onze dagelijkse contacten met u.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

We gebruiken deze informatie:

 • Om onze diensten te beheren en te leveren.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van dienstbeoordelingen.
 • Om facturen met betrekking tot onze diensten te verzenden en te laten betalen.
 • In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, om onze diensten te bespreken en eventuele toekomstige of verdere diensten die u van ons wenst af te nemen.
 • Om onze overeenkomst te beheren en eventuele geschillen daarover op te lossen.
 • Om algemene vragen over de diensten te beantwoorden of te stellen.
 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.
 • Als onderdeel van ons marktonderzoek om de markt voor onze diensten te begrijpen.
 • Indien toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, om contact met u op te nemen over andere diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Wettelijke basis voor deze verzameling:

Wij baseren ons op de rechtsgrondslag dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om op uw verzoek stappen te ondernemen om de totstandkoming van de overeenkomst te regelen. Als u de vereiste informatie niet verstrekt, is het niet mogelijk een contract met ons te sluiten of onze contractuele verplichtingen na te komen.

Wij mogen uw persoonsgegevens ook verwerken om juridische claims in te dienen of ons te verdedigen in juridische geschillen of om strafbare feiten te voorkomen of op te helderen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de andere hierboven genoemde doeleinden die geen verband houden met de uitvoering van het contract, het voldoen aan een wettelijke verplichting of het verdedigen of instellen van rechtsvorderingen. Wanneer wij dit doen, is de toepasselijke rechtsgrondslag dat het in ons "legitieme belang" is om de informatie op een bepaalde manier te gebruiken. Wij hebben geoordeeld dat ons gebruik van uw informatie billijk is en uw recht op privacy niet terzijde schuift. De verwerking is niet verplicht en daarom heeft u het recht om bezwaar te maken.

Andere keren dat we informatie verzamelen

 • Wij kunnen openbaar beschikbare online informatie verzamelen of kopen om leads te genereren en inzicht te krijgen in de markten waarin wij actief zijn. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals namen, functies en contactgegevens.
 • Op industrie- en handelsevenementen kunnen wij ook persoonlijke informatie verzamelen over mensen die belangstelling tonen voor onze producten en diensten. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen wij deze informatie gebruiken om leads te genereren en onze diensten op de markt te brengen.
 • Wij kunnen ook identificatiedocumenten zoals foto's of CCTV-beelden verzamelen als u onze gebouwen bezoekt, met name beveiligde gebieden zoals ons datacentrum. Identificatiedocumenten zoals foto's worden gebruikt om te controleren of mensen die toegang vragen de juiste autorisatie hebben. CCTV-beelden worden alleen gebruikt om onbevoegde toegang te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. Ze worden alleen bekeken wanneer het vermoeden bestaat dat dergelijke onbevoegde toegang heeft plaatsgevonden.
 • In elk van deze scenario's hebben wij geoordeeld dat ons gebruik van uw informatie eerlijk is en uw recht op privacy niet terzijde schuift vanwege de beperkte reikwijdte ervan. Bijgevolg hebben wij een rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, aangezien het in ons "legitieme belang" is om de informatie op een bepaalde manier te gebruiken. Wij hebben geoordeeld dat ons gebruik van uw informatie eerlijk is en uw recht op privacy niet terzijde schuift. De verwerking is niet verplicht en daarom heeft u het recht om bezwaar te maken.

Als wij op andere manieren informatie verzamelen, zullen wij voor die verzameling een specifieke privacyverklaring verstrekken.

Met wie we uw informatie delen

Wij delen informatie met de volgende ontvangers:

Leveranciers

Wij maken gebruik van bedrijven en personen om functies namens ons uit te voeren. Deze externe dienstverleners hebben toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Details over de leveranciers die wij routinematig gebruiken om persoonlijke informatie te verwerken worden hieronder uiteengezet:

 • Wij delen informatie met betalingsproviders. Als we een kaartbetaling aannemen als onderdeel van het aanmeldingsproces, wordt de betaling verwerkt door Stripe. Als u een automatische incasso instelt, worden uw gegevens gedeeld met Smart Debit.
 • We kunnen een systeem van een derde partij (Mailjet) gebruiken om supportmeldingen te verwerken. Wij gebruiken een systeem van derden (MailChimp) om e-mailmarketing te versturen en onze e-mail suppressielijsten te beheren.
 • We gebruiken Chartered Developments om outbound marketing ondersteuning te bieden.
  RouteThis levert onze diagnose app.
 • Wij gebruiken Amazon Web Services (AWS) om ons inschrijvingsportaal voor onze studenten- en residentiële diensten te hosten. Zij slaan geen betalingsinformatie op en leggen deze ook niet vast; alle persoonlijke informatie wordt verwijderd nadat de inschrijving is voltooid.

Wij kunnen soms ook andere bedrijven en personen in dienst nemen om namens ons functies uit te voeren. Al onze leveranciers zijn onderworpen aan een risicobeoordeling en schriftelijke overeenkomsten met ons om ervoor te zorgen dat zij de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleven.

Dienstverleners

Als u problemen ondervindt bij de toegang tot of het gebruik van een dienst van een derde partij via een dienst die wij leveren of doorverkopen, kunnen wij uw informatie delen met die leverancier. We doen dit zodat we samen het probleem dat u ondervindt kunnen oplossen. Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonlijke informatie te delen. Als u niet wilt dat wij dit doen, laat het ons dan weten.

Aanbieders van accommodatie

Als u in een beheerde accommodatie woont, kunnen wij uw naam, locatie en informatie over uw ondersteuningsproblemen delen met uw accommodatieverschaffer. Wij doen dit zodat uw accommodatieverschaffer kan controleren of wij u een kwaliteitsdienst verlenen en onze contractuele verplichtingen aan u en hen nakomen.

Wij kunnen ook gegevens delen met uw accommodatieverschaffer wanneer wij van mening zijn dat uw service-ervaring ergens door wordt beïnvloed en wij u niet kunnen bereiken. Wij doen dit, zodat uw accommodatieverschaffer ook contact met u kan opnemen om ons te helpen de mogelijke problemen met de dienstverlening op te lossen, of om u daarvan bewust te maken.

In zeer beperkte situaties kunnen wij informatie delen met een accommodatieverschaffer die niet uitsluitend betrekking heeft op diensten. Wij zullen de mogelijke voordelen en risico's van het al dan niet delen van informatie beoordelen. Na deze beoordeling zullen wij uw persoonlijke informatie alleen delen wanneer dit eerlijk, noodzakelijk en proportioneel is.

Wij eisen dat alle accommodatieverschaffers veilig omgaan met de informatie die wij delen en deze alleen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

Wetshandhavingsinstanties

Wij zullen uw gegevens delen met wetshandhavers, andere autoriteiten of bevoegde derden indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel, of wanneer wij van mening zijn dat er een strafbaar feit wordt gepleegd.

Andere groepsmaatschappijen

In het kader van de administratie van ons bedrijf delen wij informatie met verschillende onderdelen van onze groep.

Een nieuwe bedrijfseigenaar

Als er een verandering (of verwachte verandering) plaatsvindt in de eigenaar van ons of een van onze activa, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens delen met de nieuwe (of toekomstige) eigenaar. Als we dat doen, moeten zij deze informatie vertrouwelijk behandelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we uw gegevens naar een ander land overdragen

Wij garanderen dat wij de nodige maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in geval van overdracht van uw persoonsgegevens naar een ander land. Wanneer gegevens worden verzameld van een persoon binnen de Europese Unie, kan dit de uitvoering van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen omvatten om ervoor te zorgen dat uw informatie nog steeds wordt beschermd en behandeld volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt ons vragen aan te tonen dat deze gegevensoverdrachten op een conforme manier worden uitgevoerd, tenzij dit de beveiliging van de overgedragen persoonsgegevens zou ondermijnen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, slaan wij uw persoonlijke informatie uitsluitend op onze servers op voor de duur van uw bezoek aan onze website. Na het verlaten van onze website verwijderen wij uw persoonlijke informatie onmiddellijk, maar wij kunnen niet-identificeerbare informatie langer bewaren.

Door ons geïnstalleerde cookies worden gewoonlijk ook verwijderd nadat u onze website hebt verlaten. Dit geldt echter niet voor Google Analytics. Deze blijven 24 maanden bewaard. U heeft ook altijd de mogelijkheid om zelf cookies te verwijderen.

Als u een klant bent

Als u een klant bent, moeten wij uw gegevens bewaren zolang u klant bij ons bent om u onze diensten te kunnen leveren. Wij bewaren uw persoonsgegevens, met uitzondering van betalingsgegevens, ook gedurende 21 maanden nadat u geen klant meer bent. Wij bewaren uw gegevens om:

 • Laat ons financiële controles uitvoeren.
 • Identificeer terugkerende klanten.
 • Voor product- en trendanalyse.
 • Om aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen en aan te tonen dat wij deze nakomen.
 • Om ervoor te zorgen dat we eventuele juridische claims kunnen verdedigen en beheren.

Wij bewaren betalingsgegevens gedurende zeven jaar nadat de betaling is verricht of gedurende een langere periode die door de lokaal geldende wetgeving wordt vereist. Deze informatie bevat alleen uw naam en transactiegegevens. Ze worden bewaard voor financiële controledoeleinden en om ervoor te zorgen dat wij eventuele juridische claims of geschillen met betrekking tot die betalingen kunnen verdedigen en beheren.

Als u voor een zakelijke klant werkt, bewaren wij uw persoonlijke gegevens zolang wij uw account beheren en voor de duur van de verjaringstermijn daarna, die meestal maximaal zes jaar bedraagt nadat wij uw dienstverlening hebben beëindigd.

Potentiële klanten

Als u een potentiële klant bent of onze diensten aanvraagt, verwerken wij uw gegevens terwijl wij uw aanvraag behandelen en houden wij u gedurende twee jaar op onze marketinglijst, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Hoe wij uw informatie beveiligen

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen. Deze maatregelen dienen onder meer om ongeoorloofde toegang tot de door ons gebruikte technische apparatuur te voorkomen en de bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang door derden te waarborgen.

De technische en organisatorische maatregelen die wij gebruiken worden voortdurend ontwikkeld en aangepast aan de huidige beste praktijken in de sector.

Uw rechten

U hebt verschillende belangrijke rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Samengevat kunt u met uw rechten toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, ons vragen uw gegevens te corrigeren, ons vragen de verwerking van uw gegevens stop te zetten of verzoeken uw gegevens te verwijderen. Hieronder vindt u meer details over elk recht.

Wij kunnen u om een identiteitsbewijs vragen wanneer u een van deze rechten uitoefent. We doen dit zodat we weten dat we met de juiste persoon te maken hebben.

Wij vragen geen vergoeding tenzij wij denken dat uw verzoek ongegrond, repetitief of buitensporig is. Indien een vergoeding noodzakelijk is, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen voordat wij verder gaan met uw verzoek.

Wij streven ernaar alle geldige verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Het kan echter langer duren als het verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend.

Wij kunnen niet altijd doen wat u vraagt. Wij kunnen u bijvoorbeeld geen informatie verstrekken wanneer dit het recht op privacy van een andere persoon zou aantasten of informatie verwijderen wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

Toegang tot persoonlijke informatie

U kunt ons vragen om:

 • Bevestigen of we uw persoonlijke informatie hebben en gebruiken.
 • Geef een kopie van uw persoonlijke gegevens.

U kunt ons ook vragen deze informatie in een machinaal leesbare vorm aan u of een ander bedrijf te verstrekken, maar alleen wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken om een contract met u uit te voeren of wanneer wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit recht is niet van toepassing op persoonsgegevens die wij bewaren of verwerken op basis van ons legitieme belang of die niet in digitale vorm worden bewaard.

Toestemming intrekken

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken (wat over het algemeen niet hoeft), hebt u altijd het recht om die toestemming in te trekken.

Persoonlijke gegevens corrigeren/verwijderen

U kunt ons vragen om:

 • Onjuiste persoonlijke informatie over u corrigeren, maar we moeten eerst de juistheid ervan verifiëren.
 • Uw persoonlijke gegevens wissen als u denkt dat we ze niet langer hoeven te gebruiken voor het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld.
 • Uw persoonlijke gegevens wissen. U kunt dit echter niet doen wanneer wij de informatie nodig hebben om ons contract met u uit te voeren.

We kunnen niet altijd aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens moeten blijven gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als we ze moeten gebruiken als onderdeel van juridische claims.

Ons gebruik van persoonlijke informatie beperken

U kunt ons vragen ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken terwijl wij onderzoeken of de gegevens waarvan u denkt dat ze onjuist zijn, dat ook daadwerkelijk zijn of wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking als wij uw toestemming hebben om ze te gebruiken; of als u ze moet gebruiken om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of om de rechten van een andere persoon of een bedrijf te beschermen.

Bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden inzake gegevensbescherming zwaarder wegen dan ons legitieme belang bij het gebruik van de informatie.

Als u bezwaar maakt, kunnen wij de persoonsgegevens blijven gebruiken wanneer wij kunnen aantonen dat wij dwingende legitieme belangen hebben om de gegevens te gebruiken.

Bezwaar maken tegen direct marketing

U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Schrijf hiervoor naar Devonshire Green House, 14 Fitzwilliam Street, Sheffield, S1 4JL als u in het Verenigd Koninkrijk woont of Pinar 5, Madrid, Comunidad de Madrid, 28006 als u in de EU woont.

U kunt ook gebruik maken van de afmeldingsfunctie op alle berichten die u worden toegezonden.

Rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen momenteel geen enkel besluit over u uitsluitend op geautomatiseerde wijze (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst) dat een rechtsgevolg voor u heeft of aanzienlijke gevolgen voor u heeft.

Als wij een dergelijke beslissing nemen, hebt u het recht om die beslissing te betwisten, uw standpunt kenbaar te maken en om een menselijk onderzoek te vragen.

Recht op verwijdering van uw gegevens

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen in geval van overlijden de hierboven vermelde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens worden uitgeoefend door degenen die belang hebben bij uw persoonsgegevens of namens u optreden als vertegenwoordiger, of om gezinsredenen die bescherming verdienen. U kunt de uitoefening van sommige van de hierboven vermelde rechten uitdrukkelijk verbieden door ons een schriftelijke verklaring te sturen op het hieronder vermelde e-mailadres. De verklaring kan later op dezelfde wijze worden herroepen of gewijzigd.

Links naar sites van derden

Sommige delen van onze website bevatten links naar webpagina's van derden.

Deze websites zijn onderworpen aan hun beleid inzake gegevensbescherming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun werking, met inbegrip van de gegevensverwerkingspraktijken van hun exploitanten; u dient de privacyverklaringen of het privacybeleid van die sites te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, e-mail, live chat en post via de gegevens op: support.ask4.com/other/contact-us/ of op hello@ask4.com.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op: data-protection@ask4.com.

Wij hopen dat wij uw vragen of zorgen over het gebruik van uw gegevens kunnen oplossen.

Als u denkt dat wij uw vraag of probleem niet hebben kunnen oplossen, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming. In het Verenigd Koninkrijk is dat de Information Commissioner.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de plaatselijke toezichthouder voor gegevensbescherming in de lidstaat waar u woont of waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden.

Onze rechtspersonen

De ASK4 vestiging of entiteit binnen uw lokale land (zoals hieronder vermeld) is verantwoordelijk als 'gegevensbeheerder', samen met ASK4 Limited, voor de verwerking van uw persoonlijke informatie en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u echter in een land binnen de Europese Economische Ruimte woont waar wij geen plaatselijke vestiging hebben, treedt ASK4 Internet Services Europe Limited, een in de Republiek Ierland gevestigde onderneming, op als onze EU-vertegenwoordiger.

UK
ASK4 Limited - Voor residentiële internetdiensten
ASK4 Solution Limited - Voor IT-ondersteuning en andere business to business-diensten
ASK4 Data Centres Limited - Voor datacenter- en colocatiediensten.

Oostenrijk
ASK4 Internet Services Europe Limited

Denemarken
ASK4 Nordics Limited via haar bijkantoor: C/O DLA Piper Danmark Rådhuspladsen 4, 4

Frankrijk
ASK4 France Limited via haar bijkantoor: 17 rue de la Vanne Montrouge 92120 Frankrijk

Duitsland
ASK4 Germany Limited via haar bijkantoor: Leipziger Platz 15 10117 Berlijn, Duitsland

Ierland
ASK4 Internet Services Europe Limited via haar bijkantoor: Pinar 5, Madrid, Comunidad de Madrid, 28006

Italië
ASK4 Italy Limited via haar bijkantoor: Via Libero Temolo 4, Milaan (Mi) Cap 20126

Nederland
ASK4 Netherlands Limited via haar bijkantoor: Pilotenstraat 39 A, 1059CH Amsterdam

Polen
ASK4 Poland Limited via haar bijkantoor: C/O Domański Zakrzewski Palinka sp. K, Rondo 1 Building - 21st floor, 00-124 Warszawa.

Portugal
ASK4 Portugal Limited via haar bijkantoor: R. Castilho 39, 8E, 1250-068, Lisboa, Portugal.

Spanje
ASK4 Internet Services Europe Limited via haar bijkantoor: Pinar 5, Madrid, Comunidad de Madrid, 28006

__________

Beleid bijgewerkt: 01.07.21. Aangebrachte wijzigingen zijn: De toevoeging van entiteitsinformatie voor verwerking in Frankrijk en Italië. Extra rechten toegevoegd met betrekking tot het recht om over uw gegevens te beschikken toegevoegd. Reikwijdte van op gerechtvaardigd belang gebaseerde verwerking verduidelijkt.