Klik hier voor Cookiebeleid

Hoe we uw gegevens gebruiken

Net als u geven wij om uw privacy. Deze privacyverklaring legt uit hoe, wanneer, waar en waarom we uw gegevens gebruiken. Het geeft u ook advies over uw rechten met betrekking tot de manier waarop uw gegevens worden gebruikt.

In deze privacyverklaring betekent "wij", "ons" of "onze":

ASK4 Limited
Devonshire Green House
14 Fitzwilliam Street
Sheffield, S1 4JL
Verenigd Koninkrijk.

Je kunt contact met ons opnemen via: data-protection@ask4.com.

Wij zijn verantwoordelijk als 'de verwerkingsverantwoordelijke' voor de persoonlijke informatie over u die wij verzamelen of gebruiken. Wij bepalen ook de doeleinden waarvoor en de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Als u gebruik maakt van onze diensten en buiten het Verenigd Koninkrijk woont of werkt, kunnen we deze verantwoordelijkheid delen met een van onze lokale vestigingen of groepsmaatschappijen. De details van deze entiteiten vindt u aan het einde van dit beleid.

Daarnaast delen we deze verantwoordelijkheid met ASK4 Solution Limited als u IT-ondersteuning of een vergelijkbare IT-oplossing afneemt en met ASK4 Data Centres Limited als u datacenterproducten voor ons afneemt.

Dit beleid is niet van toepassing op informatie die we verzamelen als onderdeel van onze wervingsprocessen of over onze werknemers of aandeelhouders. Het is evenmin van toepassing op de manier waarop we omgaan met de persoonlijke gegevens van de werknemers van onze IT-ondersteuningsklanten wanneer we IT-ondersteuning of een vergelijkbare IT-oplossing bieden. Het interne privacybeleid van onze klant is van toepassing op deze verwerking.

Onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens

Welke informatie we over u verzamelen, hangt af van de manier waarop u met ons communiceert en van het soort producten en diensten dat u afneemt. We hebben de verschillende manieren waarop we je persoonlijke gegevens gebruiken hieronder uitgelegd.

Informatie die we verzamelen als u onze website bezoekt

Informatie die we verzamelen:

Om onze websites te kunnen aanbieden, moeten we bepaalde automatisch doorgegeven informatie over u verwerken, zodat uw browser onze website kan weergeven en u de websites kunt gebruiken. De volgende informatie wordt automatisch verzameld bij elk bezoek aan onze websites en opgeslagen in onze serverlogbestanden:

 • Datum en tijd van het bezoek aan onze site.
 • Inhoud van de vereiste.
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode.
 • Gebruikte browser en besturingssysteem.
 • Taal en versie van uw browser.
 • Hoe u omgaat met onze site (zoals welke gedeelten worden aangeklikt).

Wij gebruiken cookies om onze websites voor u beschikbaar te maken. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser worden opgeslagen wanneer u een website op uw computersysteem bezoekt. Meer informatie over de cookies die we gebruiken, vindt u in ons cookiebeleid. 

We verzamelen informatie als je je registreert om onze service te gebruiken via een van onze websites. Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte "Als u gebruik maakt van een woon-, studenten- of zakelijke service" hieronder.

We verzamelen ook informatie als u materiaal op onze website of sociale mediapagina's plaatst of klantenenquêtes en andere formulieren invult. De informatie die we in deze scenario's verzamelen, is beperkt tot de persoonlijke informatie die door u is verstrekt. Deze informatie omvat:

 • Je naam.
 • Uw e-mailadres.
 • De andere informatie die u ons stuurt in het kader van uw post, bericht of het invullen van een enquête.

Hoe we uw informatie gebruiken:

Wanneer u op onze websites surft, verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • De informatie die via uw browser wordt verzameld, is nodig om u in staat te stellen de website te bezoeken, om onze website te verbeteren en om de veiligheid van onze website te waarborgen. We verzamelen uw IP-adres niet.
 • Wanneer u zich registreert voor onze diensten, worden de gegevens die we verzamelen gebruikt zoals beschreven in het gedeelte "Als u gebruik maakt van een residentiële, studenten- of zakelijke dienst" hieronder.
 • We gebruiken informatie die is verzameld via enquêtes of formulieren op onze website meestal voor marktonderzoek of om onze producten en diensten te verbeteren.

Wettelijke basis voor deze verzameling:

Wat we ook met je gegevens doen, we hebben er een wettelijke basis voor nodig.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens die op onze website zijn verzameld op de volgende juridische gronden:

 • Wanneer we informatie verzamelen als onderdeel van een vraag over onze diensten of als onderdeel van het registratieproces voor onze diensten, is de rechtsgrondslag voor deze verzameling dat het noodzakelijk is om, op uw verzoek, stappen te ondernemen om een contract aan te gaan. Als u de vereiste informatie niet verstrekt, is het niet mogelijk om een contract met ons aan te gaan.
 • We verzamelen informatie om de website technisch voor u beschikbaar te maken. De wettelijke basis voor het gebruik van deze informatie is dat we een legitiem belang hebben om u een aantrekkelijke, technisch functionerende, gebruiksvriendelijke en veilige website te bieden. We hebben beoordeeld dat ons gebruik van uw informatie eerlijk is en uw recht op privacy niet in de weg staat.
 • Wanneer we informatie verzamelen voor marktonderzoek of om onze producten en diensten via onze website te verbeteren, is de toepasselijke rechtsgrondslag dat het in ons 'legitieme belang' is om de informatie op een bepaalde manier te gebruiken. We hebben beoordeeld dat ons gebruik van uw informatie eerlijk is en uw recht op privacy niet terzijde schuift. De verwerking is niet verplicht en daarom heb je het recht om bezwaar te maken.

Informatie die we verzamelen als u een residentiële, studenten- of zakelijke service gebruikt

Informatie die we over u verzamelen:

Tijdens het aanmelden of het initiëren van een dienst vragen we een aantal basisgegevens over u zodat we u een dienst kunnen leveren. Deze informatie omvat je volledige naam, locatie, telefoonnummer en e-mailadres. Als we een betaling moeten ontvangen, verzamelen we ook je kaartgegevens voor kaartbetalingen en bankrekeningnummer en sorteercode voor automatische incasso-betalingen.

We kunnen ook bepaalde informatie verzamelen, zoals het MAC-adres, over apparaten die u aansluit op onze service, en dit kan worden gekoppeld aan identificeerbare informatie die we over u hebben.

Als u onze diagnostische app gebruikt, kunnen we de volgende gegevens verzamelen: informatie over de interactie tussen uw apparaat en ons netwerk; locatiegegevens; uw IP-adres; MAC-adres; het aantal apparaten dat u hebt aangesloten op uw account; merk/model van de gebruikte router; het type mobiele telefoon waarop u onze app gebruikt; informatie over snelheidstests; de kwaliteit van de verbinding met de apparaten die zijn aangesloten op uw account; poorttests; traceroutes; pingtests; DNS-opzoekingen; en informatie over multicastconfiguratie.

We nemen ook telefoongesprekken met onze helpdesk op.

Hoe we uw informatie gebruiken:

We gebruiken deze informatie:

 • Problemen met onze services aanbieden en oplossen.
 • Uw toegang tot ons netwerk autoriseren.
 • U per e-mail op de hoogte stellen wanneer we onderhoud uitvoeren dat van invloed is op de service.
 • Om uw identiteit te bevestigen wanneer u ons ondersteuningsteam belt.
 • Ondersteuningsproblemen die je naar voren brengt behandelen.
 • Betalingen aannemen en verwerken.
 • Om onze diensten te verbeteren, maar waar mogelijk gebruiken we geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens.
 • Terugkerende klanten identificeren.
 • Om ons te helpen ons bedrijf te laten groeien of betere producten te ontwikkelen, inclusief het uitvoeren van product- en trendanalyses.
 • Om ons in staat te stellen financiële controles uit te voeren.
 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen (zoals aantonen dat we u hebben gefactureerd en eventuele klachten correct hebben afgehandeld).
 • Om ervoor te zorgen dat ons netwerk en onze diensten veilig blijven (bijvoorbeeld om ons netwerk te beschermen tegen cyberaanvallen).
 • Waar we de juiste toestemming hebben onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, om de marketing van onze producten en diensten uit te voeren. We zullen geen informatie verzameld via de diagnostische app of andere verkeers- of locatie-informatie voor dit doel gebruiken.
 • Om onze overeenkomst te beheren en eventuele geschillen hierover op te lossen.
 • Gespreksopnamen worden alleen gebruikt om onze operators te controleren en te trainen, om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en om geschillen tussen ons op te lossen. We verwerken alleen opnames met persoonlijke informatie als dat nodig is. We gebruiken de minimaal benodigde informatie en verwijderen gesprekken zo snel mogelijk.

Wettelijke basis voor deze verzameling:

We baseren ons op de volgende rechtsgrondslag voor het verzamelen van persoonlijke gegevens als onderdeel van onze dienstverlening:

 • Dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract (d.w.z. zodat we die service kunnen leveren, ondersteunen en factureren).
 • Wanneer we gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan we zijn onderworpen, hebben we het recht om uw gegevens voor deze doeleinden te verwerken
 • We hebben ook het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken om juridische claims in te dienen of ons te verdedigen in juridische geschillen of om strafbare feiten te voorkomen of op te helderen.
 • We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de andere hierboven vermelde doeleinden die geen verband houden met het uitvoeren van het contract, het voldoen aan een wettelijke verplichting of het verdedigen of indienen van wettelijke claims. Wanneer we dit doen, is de toepasselijke rechtsgrondslag dat het in ons 'legitieme belang' is om de informatie te gebruiken. We hebben beoordeeld dat ons gebruik van uw informatie eerlijk is en uw recht op privacy niet terzijde schuift. De verwerking is niet verplicht en daarom heb je het recht om bezwaar te maken.
 • Wanneer we uw gesprekken opnemen, is onze rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens ofwel gebaseerd op ons legitieme belang om gesprekken af te luisteren voor training en kwaliteitsdoeleinden, ofwel op uw uitdrukkelijke toestemming, afhankelijk van het land van waaruit u belt en de lokaal geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Informatie die we verzamelen als u voor onze zakelijke klanten werkt

Informatie die we verzamelen:

Als u voor een bedrijf werkt dat onze diensten afneemt, verzamelen we contactgegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, en informatie over uw functie als onderdeel van onze dagelijkse omgang met u.

Hoe we uw informatie gebruiken:

We gebruiken deze informatie:

 • Om onze diensten te beheren en te leveren.
 • Voorbereiden en uitvoeren van service reviews.
 • Om facturen met betrekking tot onze diensten te verzenden en te zorgen voor de betaling ervan.
 • In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, om onze diensten te bespreken en eventuele toekomstige of verdere diensten die u van ons wilt afnemen.
 • Om onze overeenkomst te beheren en eventuele geschillen hierover op te lossen.
 • Algemene vragen over de diensten beantwoorden of stellen.
 • Om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.
 • Als onderdeel van ons marktonderzoek om inzicht te krijgen in de markt voor onze diensten.
 • Waar toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, om contact met u op te nemen over andere diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Wettelijke basis voor deze verzameling:

Wij baseren ons op de rechtsgrondslag dat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of om op uw verzoek stappen te ondernemen om de totstandkoming van het contract te regelen. Als u de vereiste informatie niet verstrekt, is het niet mogelijk om een contract met ons aan te gaan of voor ons om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

We hebben ook het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken om juridische claims in te dienen of ons te verdedigen in juridische geschillen of om strafbare feiten te voorkomen of op te helderen.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de andere hierboven vermelde doeleinden die geen verband houden met het uitvoeren van het contract, het voldoen aan een wettelijke verplichting of het verdedigen of indienen van wettelijke claims. Wanneer we dit doen, is de toepasselijke rechtsgrondslag dat het in ons 'legitieme belang' is om de informatie op een bepaalde manier te gebruiken. We hebben beoordeeld dat ons gebruik van uw informatie eerlijk is en uw recht op privacy niet terzijde schuift. De verwerking is niet verplicht en daarom heb je het recht om bezwaar te maken.

Andere momenten waarop we informatie verzamelen

 • We kunnen openbaar beschikbare online informatie verzamelen of kopen om leads te genereren en inzicht te krijgen in de markten waarin we actief zijn. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten zoals namen, functies en contactgegevens.
 • Op industrie- en handelsevenementen kunnen we ook persoonlijke informatie verzamelen over mensen die interesse tonen in onze producten en diensten. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen we deze informatie gebruiken om leads te genereren en onze diensten op de markt te brengen.
 • We kunnen ook identificatiedocumenten zoals foto's of CCTV-beelden verzamelen als u onze gebouwen bezoekt, in het bijzonder beveiligde gebieden zoals ons datacenter. Identificatiedocumenten zoals foto's worden gebruikt om te controleren of mensen die toegang aanvragen de juiste autorisatie hebben. CCTV-beelden worden alleen gebruikt om onbevoegde toegang te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken. De beelden worden alleen bekeken als het vermoeden bestaat dat onbevoegde toegang heeft plaatsgevonden.
 • In elk van deze scenario's hebben we beoordeeld dat ons gebruik van uw gegevens eerlijk zou zijn en uw recht op privacy niet zou opheffen vanwege de beperkte reikwijdte. Dienovereenkomstig hebben we een wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, aangezien het in ons 'legitieme belang' is om de informatie op een bepaalde manier te gebruiken. We hebben beoordeeld dat ons gebruik van uw informatie eerlijk is en uw recht op privacy niet terzijde schuift. De verwerking is niet verplicht en daarom heb je het recht om bezwaar te maken.

Als we informatie op andere manieren verzamelen, zullen we een specifieke privacyverklaring voor die verzameling verstrekken.

Met wie we uw informatie delen

We delen informatie met de volgende ontvangers:

Leveranciers

We maken gebruik van bedrijven en personen om functies namens ons uit te voeren. Deze externe dienstverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren, maar mogen deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken. Details over de leveranciers die we routinematig gebruiken om persoonlijke informatie te verwerken, worden hieronder uiteengezet:

 • We delen informatie met betalingsproviders. Als we een kaartbetaling aannemen als onderdeel van het aanmeldingsproces, wordt de betaling verwerkt door Stripe. Als je een automatische incasso instelt, worden je gegevens gedeeld met Smart Debit.
 • We kunnen een systeem van een derde partij (Mailjet) gebruiken om supportmeldingen te verwerken. We gebruiken een systeem van derden (MailChimp) voor het verzenden van e-mailmarketing en het beheren van onze e-mailonderdrukkingslijsten.
 • We gebruiken Chartered Developments voor outsourced outbound marketing support.
  RouteThis levert onze diagnose app.
 • We gebruiken Amazon Web Services (AWS) voor het hosten van ons inschrijfportaal voor onze studenten- en woondiensten. Er worden geen betalingsgegevens opgeslagen of vastgelegd; alle persoonlijke gegevens worden verwijderd nadat de inschrijving is voltooid.

We kunnen ook af en toe andere bedrijven en personen in dienst nemen om functies namens ons uit te voeren. Al onze leveranciers worden beoordeeld op risico's en zijn onderworpen aan schriftelijke overeenkomsten met ons om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Dienstverleners

Als je problemen hebt met de toegang tot of het gebruik van een service van een derde partij via een service die wij leveren of doorverkopen, kunnen we je informatie delen met die provider. We doen dit zodat we samen het probleem kunnen oplossen. We streven ernaar om zo min mogelijk persoonlijke informatie te delen. Als je niet wilt dat we dit doen, laat het ons dan weten.

Aanbieders van accommodatie

Als je in een beheerde accommodatie woont, kunnen we je naam, locatie en informatie over je ondersteuningsproblemen delen met je accommodatieverschaffer. We doen dit zodat je accommodatieverschaffer kan controleren of we je een goede service bieden en of we voldoen aan onze contractuele verplichtingen aan jou en hen.

We kunnen ook gegevens delen met je accommodatieverschaffer als we het gevoel hebben dat je service-ervaring ergens door wordt beïnvloed en we je niet kunnen bereiken. We doen dit zodat je accommodatieverschaffer ook contact met je kan opnemen om ons te helpen de mogelijke serviceproblemen op te lossen of om je bewust te maken van deze problemen.

In zeer beperkte situaties kunnen we informatie delen met een accommodatieverschaffer die niet uitsluitend dienstgerelateerd is. We zullen de mogelijke voordelen en risico's van het al dan niet delen beoordelen. Na deze beoordeling zullen we je persoonlijke gegevens alleen delen als dit eerlijk, noodzakelijk en proportioneel is.

We eisen van alle accommodatieverschaffers dat ze veilig omgaan met de informatie die we delen en dat ze deze alleen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

Wetshandhavingsinstanties

Wij zullen uw gegevens delen met wetshandhavingsinstanties, andere autoriteiten of geautoriseerde derden indien dit vereist is door de toepasselijke wetgeving of een gerechtelijk bevel, of wanneer wij van mening zijn dat er een strafbaar feit wordt gepleegd.

Andere groepsmaatschappijen

We delen informatie met verschillende onderdelen van onze groep als onderdeel van de administratie van ons bedrijf.

Een nieuwe bedrijfseigenaar

Als er een verandering optreedt (of wordt verwacht) in wie de eigenaar is van ons of onze activa, kunnen we persoonlijke gegevens delen met de nieuwe (of toekomstige) eigenaar. Als we dat doen, moeten zij deze informatie vertrouwelijk behandelen en behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als we uw gegevens overdragen naar een ander land

We garanderen dat we de nodige maatregelen zullen nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in geval van overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een ander land. Wanneer gegevens worden verzameld van een individu binnen de Europese Unie, kan dit het uitvoeren van de standaard contractuele clausules omvatten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat uw informatie nog steeds wordt beschermd en behandeld in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt ons vragen om aan te tonen dat deze gegevensoverdrachten op een conforme manier worden uitgevoerd, tenzij dit de beveiliging van de overgedragen persoonlijke informatie zou ondermijnen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wanneer u onze website bezoekt

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, slaan we uw persoonlijke informatie uitsluitend op onze servers op voor de duur van uw bezoek aan onze website. Na het verlaten van onze website verwijderen we uw persoonlijke informatie onmiddellijk, maar we kunnen niet-identificeerbare informatie voor een langere periode bewaren.

Door ons geïnstalleerde cookies worden meestal ook verwijderd nadat u onze website hebt verlaten. Dit geldt echter niet voor Google Analytics. Deze blijven 24 maanden bewaard. U hebt ook altijd de mogelijkheid om cookies zelf te verwijderen.

Als u een klant bent

Als je een klant bent, moeten we je gegevens bewaren zolang je klant van ons bent om je onze diensten te kunnen leveren. We bewaren je persoonlijke gegevens, met uitzondering van betalingsgegevens, ook nog 21 maanden nadat je geen klant meer bent. We bewaren je gegevens om:

 • Laat ons financiële audits uitvoeren.
 • Identificeer terugkerende klanten.
 • Voor product- en trendanalyse.
 • Om te voldoen aan en aan te tonen dat we voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 • Om ervoor te zorgen dat we eventuele juridische claims kunnen verdedigen en afhandelen.

We bewaren betalingsgegevens gedurende zeven jaar nadat de betaling is verricht of gedurende een langere periode die door de lokale toepasselijke wetgeving wordt vereist. Deze informatie bevat alleen uw naam en transactiegegevens. Ze worden bewaard voor financiële controledoeleinden en om ervoor te zorgen dat we eventuele juridische claims of geschillen met betrekking tot deze betalingen kunnen verdedigen en beheren.

Als je voor een zakelijke klant werkt, bewaren we je persoonlijke gegevens terwijl we je account beheren en voor de duur van de verjaringstermijn daarna, die meestal maximaal zes jaar is nadat we zijn gestopt met het leveren van je service.

Potentiële klanten

Als u een potentiële klant bent of informatie over onze diensten aanvraagt, verwerken we uw gegevens terwijl we uw aanvraag behandelen en houden we u twee jaar op onze marketinglijst, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Hoe we uw informatie beveiligen

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van gegevens te waarborgen. Deze maatregelen dienen onder andere om onbevoegde toegang tot de door ons gebruikte technische apparatuur te voorkomen en de bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen onbevoegde toegang door derden te waarborgen.

De technische en organisatorische maatregelen die we gebruiken, worden voortdurend ontwikkeld en aangepast aan de huidige beste praktijken in de sector.

Uw rechten

U hebt verschillende belangrijke rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Kort samengevat kunt u op basis van uw rechten toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, ons vragen uw gegevens te corrigeren, ons vragen te stoppen met de verwerking van uw gegevens of verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Hieronder geven we meer informatie over elk recht.

We kunnen u om een identiteitsbewijs vragen wanneer u een van deze rechten uitoefent. We doen dit zodat we weten dat we met de juiste persoon te maken hebben.

We vragen geen vergoeding tenzij we denken dat je verzoek ongegrond, repetitief of buitensporig is. Wanneer een vergoeding noodzakelijk is, zullen we u hierover informeren voordat we verder gaan met uw verzoek.

We streven ernaar om binnen een maand op alle geldige verzoeken te reageren. Het kan echter langer duren als het verzoek bijzonder gecompliceerd is of als je meerdere verzoeken hebt ingediend.

We kunnen niet altijd doen wat je vraagt. We kunnen u bijvoorbeeld geen informatie geven wanneer dit een inbreuk zou vormen op het recht op privacy van een andere persoon of informatie verwijderen wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze informatie te bewaren.

Toegang tot persoonlijke informatie

Je kunt ons vragen om:

 • Bevestigen of we uw persoonlijke gegevens wel of niet hebben en gebruiken.
 • Geef een kopie van je persoonlijke gegevens.

U kunt ons ook vragen om deze informatie in een machineleesbare vorm aan u of een ander bedrijf te verstrekken, maar alleen als we uw persoonlijke informatie gebruiken om een contract met u uit te voeren of als we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonlijke informatie te gebruiken. Dit recht is niet van toepassing op persoonlijke informatie die we bewaren of verwerken op basis van ons legitieme belang of die niet in digitale vorm wordt bewaard.

Toestemming intrekken

Wanneer je ons toestemming hebt gegeven om je persoonlijke gegevens te gebruiken (wat over het algemeen niet hoeft), heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Persoonlijke gegevens corrigeren/verwijderen

Je kunt ons vragen om:

 • Onnauwkeurige persoonlijke informatie over u corrigeren, maar we moeten de nauwkeurigheid ervan eerst verifiëren.
 • Uw persoonlijke gegevens wissen als u denkt dat we ze niet langer hoeven te gebruiken voor het doel waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld.
 • Uw persoonlijke gegevens wissen. U kunt dit echter niet doen als we de informatie nodig hebben om ons contract met u uit te voeren.

We kunnen niet altijd aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld als we uw persoonlijke gegevens moeten blijven gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of als we deze moeten gebruiken als onderdeel van juridische claims.

Ons gebruik van persoonlijke informatie beperken

U kunt ons vragen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken terwijl wij onderzoeken of de gegevens waarvan u denkt dat ze onjuist zijn, dat ook daadwerkelijk zijn of wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

We kunnen uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken na een verzoek tot beperking als we uw toestemming hebben om ze te gebruiken; of als u ze moet gebruiken om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of om de rechten van een ander individu of een bedrijf te beschermen.

Bezwaar maken tegen het gebruik van persoonlijke gegevens

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens wanneer u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden op het gebied van gegevensbescherming zwaarder wegen dan ons legitieme belang bij het gebruik van de informatie.

Als u bezwaar maakt, kunnen we de persoonlijke gegevens blijven gebruiken als we kunnen aantonen dat we dwingende legitieme belangen hebben om de gegevens te gebruiken.

Bezwaar maken tegen direct marketing

U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing.

Schrijf hiervoor naar Devonshire Green House, 14 Fitzwilliam Street, Sheffield, S1 4JL als u in het Verenigd Koninkrijk woont of Pinar 5, Madrid, Comunidad de Madrid, 28006 als u in de EU woont.

U kunt ook de functie voor het afmelden gebruiken op alle berichten die naar u worden verzonden.

Rechten rond geautomatiseerde besluitvorming

We nemen momenteel geen beslissingen over u uitsluitend op geautomatiseerde wijze (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst) die een rechtsgevolg voor u zouden hebben of u aanzienlijk zouden beïnvloeden.

Als we een dergelijke beslissing nemen, hebt u het recht om deze beslissing aan te vechten, uw standpunt kenbaar te maken en om een menselijke beoordeling te vragen.

Recht om uw gegevens te verwijderen

Waar toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in geval van overlijden, kunnen de hierboven vermelde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens worden uitgeoefend door degenen die belang hebben bij uw persoonlijke gegevens of namens u optreden als tussenpersoon, of om gezinsredenen die bescherming verdienen. U kunt de uitoefening van sommige van de hierboven vermelde rechten uitdrukkelijk verbieden door ons een schriftelijke verklaring te sturen op het hieronder vermelde e-mailadres. De verklaring kan later op dezelfde manier worden herroepen of gewijzigd.

Koppelingen naar sites van derden

Sommige delen van onze website bevatten links naar webpagina's van derden.

Deze websites zijn onderworpen aan hun beleid inzake gegevensbescherming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun werking, met inbegrip van de gegevensbehandelingspraktijken van hun exploitanten; u dient de privacyverklaringen of het privacybeleid van die sites te lezen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Contactgegevens

U kunt contact met ons opnemen per telefoon, e-mail, live chat en per post via de gegevens op: support.ask4.com/other/contact-us/ of op hello@ask4.com.

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op: data-protection@ask4.com.

We hopen dat we uw vragen of zorgen over het gebruik van uw gegevens kunnen oplossen.

Als je denkt dat we er niet in geslaagd zijn om je vraag of probleem op te lossen, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming. In het Verenigd Koninkrijk is dat de Information Commissioner.

Als u in de Europese Economische Ruimte woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de lokale toezichthouder voor gegevensbescherming in de lidstaat waar u woont of waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden.

Onze juridische entiteiten

De ASK4 vestiging of entiteit binnen uw lokale land (zoals hieronder vermeld) is verantwoordelijk als een 'gegevensbeheerder', samen met ASK4 Limited, voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u echter in een land binnen de Europese Economische Ruimte woont waar wij geen lokale vestiging hebben, treedt ASK4 Internet Services Europe Limited, een bedrijf gevestigd in de Republiek Ierland, op als onze EU-vertegenwoordiger.

UK
ASK4 Limited - Voor residentiële internetdiensten
ASK4 Solution Limited - Voor IT-ondersteuning en andere business-to-business diensten
ASK4 Data Centres Limited - Voor datacenter- en colocatiediensten

Oostenrijk
ASK4 Internet Services Europe Limited

Denemarken
ASK4 Nordics Limited via haar bijkantoor: C/O DLA Piper Danmark Rådhuspladsen 4, 4

Frankrijk
ASK4 France Limited via haar bijkantoor: 17 rue de la Vanne Montrouge 92120 Frankrijk

Duitsland
ASK4 Germany Limited via haar bijkantoor: Leipziger Platz 15 10117 Berlijn, Duitsland

Ierland
ASK4 Internet Services Europe Limited via haar bijkantoor: Pinar 5, Madrid, Comunidad de Madrid, 28006

Italië
ASK4 Italy Limited via haar bijkantoor: Via Libero Temolo 4, Milaan (Mi) Cap 20126

Nederland
ASK4 Netherlands Limited via haar bijkantoor: Pilotenstraat 39 A, 1059CH Amsterdam

Polen
ASK4 Poland Limited via haar bijkantoor: C/O Domański Zakrzewski Palinka sp. K, Rondo 1 Gebouw - 21e verdieping, 00-124 Warszawa

Portugal
ASK4 Portugal Limited via haar bijkantoor: R. Castilho 39, 8E, 1250-068, Lisboa, Portugal

Spanje
ASK4 Internet Services Europe Limited via haar bijkantoor: Pinar 5, Madrid, Comunidad de Madrid, 28006

__________

Beleid bijgewerkt: 01.07.21. De aangebrachte wijzigingen zijn: De toevoeging van entiteitsinformatie voor verwerking in Frankrijk en Italië. Extra rechten toegevoegd met betrekking tot het recht om over uw gegevens te beschikken. Reikwijdte van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang verduidelijkt.