ASK4 heeft passende maatregelen genomen en implementeert praktijken om ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij of mensenhandel plaatsvindt binnen ons bedrijf of onze toeleveringsketen.

We streven naar transparantie in ons eigen bedrijf en in onze aanpak van moderne slavernij in onze hele toeleveringsketen, in overeenstemming met onze openbaarmakingsverplichtingen volgens de Modern Slavery Act 2015, en we verwachten dezelfde hoge normen van onze aannemers, leveranciers en andere zakelijke partners.

ASK4 hanteert een zero-tolerance benadering van moderne slavernij en we zetten ons in om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties. Antislavernij, mensenhandel, relaties met andere werknemers, klanten, partners en leveranciers, preventie en opsporing van fraude, klokkenluiden en meer vallen allemaal onder onze Gedragscode, een kernbeleid van het bedrijf dat jaarlijks door alle werknemers wordt gelezen en erkend.

Met onze tool voor loopbaanbeheer en -ontwikkeling kunnen onze werknemers deze beleidsregels online lezen, een training volgen en bevestigen dat ze alle beleidsregels van het bedrijf zullen volgen en naleven. We kunnen rapporteren over en toezicht houden op de naleving van deze verplichte beleidsregels. Alle medewerkers moeten bevestigen dat ze het hebben gelezen en dat ze de implicaties en meldingsvereisten begrijpen als ze vermoeden dat er sprake is van wangedrag.

Onze waarden

Onze waarden weerspiegelen onze toewijding aan openheid en bedachtzaamheid, evenals onze belofte om onze mensen, klanten en toeleveringspartners te ondersteunen.

Verantwoordelijk zijn
ASK4 neemt verantwoordelijkheid voor de diensten die het levert en probeert altijd te handelen in het belang van haar team, klanten en eindgebruikers.


Samenwerken
ASK4 luistert naar, ondersteunt en evolueert met haar klanten, partners en leveranciers terwijl we werken aan gemeenschappelijke doelen.


Forging Ahead
ASK4 gebruikt technologie en inzicht om producten, diensten en oplossingen te ontwerpen die voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van haar klanten.


Vindingrijk zijn
ASK4 reageert op uitdagingen met flexibiliteit en aanpassingsvermogen om ervoor te zorgen dat aan de behoeften van haar klanten wordt voldaan.


Integriteit hebben
ASK4 komt zijn beloften na, toont respect voor klanten, partners en leveranciers en geeft open en eerlijk advies.

Onze toeleveringsketen

We hebben systemen om: 

  • Potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketens identificeren en beoordelen
  • Het risico van slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens beperken
  • Potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketens bewaken
  • Klokkenluiders beschermen

Leveranciers van ASK4 doorlopen ons due diligence proces in de aanloopfase en worden vervolgens onderworpen aan audits en beoordelingen.  

Onze beleidsregels

ASK4's bedrijfsbeleid en -praktijken ondersteunen onze naleving van de moderne slavernij wetgeving en moedigen elke werknemer en gelieerde derde partij aan om te allen tijde ethische en eerlijke bedrijfspraktijken te beoefenen en te bevorderen. ASK4 zet zich in voor de preventie van omkoping en corruptie en streeft ernaar om al haar activiteiten uit te voeren met integriteit en binnen de vereisten van de Bribery Act 2010. Alle werknemers, dienstverleners en derde partijen die verbonden zijn aan ASK4 zijn verplicht om zich bezig te houden met de hoogste normen van ethisch zakelijk gedrag om ervoor te zorgen dat passende en eerlijke zakelijke beslissingen en acties consequent worden genomen.

ASK4 tolereert geen omkoping, corruptie of ongepaste betalingen van welke aard dan ook in onze zakelijke transacties, waar ook ter wereld, zowel met overheidsfunctionarissen als binnen de particuliere sector. ASK4 bevordert transparantie en staat erop dat alle medewerkers en gelieerde derden zich houden aan het anti-omkopingsbeleid van het bedrijf en heeft een doorlopend programma van risicobeoordelingen, beoordelingen van bedrijfsprocessen en bewustwordingstrainingen voor al het personeel geïmplementeerd om elk risico van mogelijke niet-conforme activiteiten te verminderen.

De toekomst

We zetten ons in om de manier waarop we onze werknemers voorlichten en informeren over moderne slavernij voortdurend te verbeteren. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd om ervoor te zorgen dat we onze hoge normen blijven handhaven en verbeteren.

Deze verklaring is beoordeeld en goedgekeurd door onze Raad van Bestuur en zal jaarlijks worden herzien.

Wettelijk

ASK4 valt momenteel onder de omzetdrempel om een slavernij- en mensenhandelverklaring te publiceren onder sectie 54 van de Modern Slavery Act 2015. Deze wordt echter op vrijwillige basis gepubliceerd om onze toewijding aan het elimineren van moderne slavernij binnen ASK4 aan te tonen.

_______________________________

Andrew Dutton
Algemeen directeur van ASK4
1 maart 2024